Najnovšie články

Októbrový príhovor starostu

Vážení spoluobčania. Jeseň nás potešila dlhým obdobím teplého babieho leta, po ktorom však akosi náhle nadišlo obdobie chladnej a sychravej jesene. Práve jesenný čas je spojený s upratovaním okolia našich príbytkov a tiež verejných priestranstiev v našej...

Pozor na likvidovanie odpadu!

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2008 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Nová Lesná sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste...

Vyšiel septembrový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok siedme vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza a jeho hodnotenie letných akcií usporiadaných v našej obci. Nové číslo Obecného spravodajcu nájdete...

Septembrový príhovor starostu

Milí spoluobčania! Letná turistická sezóna je už nenávratne za nami a s ňou aj leto plné slnečných dní a teplých letných nocí. Dovoľte mi, aby som vám predstavil stručné zhrnutie udalostí a podujatí, ktoré sa počas predchádzajúcich...

Náš kostol navrhnutý na CE.ZA.AR 2011

Náš kostol navrhnutý na CE.ZA.AR 2011

Obnova nášho r.k. kostola Zvestovania Pána bola aj tohto roku nominovaná na architektonickú cenu, tentokrát cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2011 v kategórii – rekonštrukcia a obnova budov. Finaslistami každej kategórie sú tri architektonické...

0

Rádio Regina – Zvony nad krajinou

Určite ste zaregistrovali minulý týždeň v našej obci pohyb dvoch mladých ľidí s mikrofónom v ruke. Bola to dvojica redaktorov z košického rádia Regina – Martina Bačová a Martin Kalužák. Prišli cielene za informáciami,...

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa...