Najnovšie články

Výkup papiera v centre obce (2) 0

Výkup papiera v centre obce (2)

Firma BRANTNER Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 28.3.2011 (pondelok) o 15.30 h sa znovu uskutoční v našej obci pri starej požiarnej zbrojnici (v centre obce) výkup starého papiera. Predmetom zberu sú: Noviny časopisy...

Zápis z kontroly ulíc: Slavkovská, Tatranská, Lúčna

Na základe obhliadky ulíc so starostom a poslancami bol vykonaný nasledovný zápis: Termín obhliadky: 2. 3. 2011 16.00-17.45 h Miesto stretnutia: bývalé Štátne majetky Prítomní: Ing.Peter Hritz, Pavol Kozempel, Vladimír Šifra, Gabriel Knižka Zistené nedostatky nelegálna skládka...

Fašiangy v Novej Lesnej 0

Fašiangy v Novej Lesnej

Občianske združenie Nová Lesná zorganizovalo 5.3.2011 svoje prvé podujatie Fašiangy v Novej Lesnej. Pri jazierku uprostred obce sa zišlo do dvesto občanov a medzi nimi niekoľko karnevalových masiek. Červená čiapočka, vlk, benátska maska, horský vodca, zbojník,...

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa...

ZUMBA – tanec plný energie

ZUMBA – tanec plný energie

Obec Nová Lesná pozýva všetkých záujemcov tanca Zumba na tanečnú hodinu plnú energie, skvelej hudby a dobrej nálady, ktorá sa uskutoční každý štvrtok v čase od 19.00 hod. v priestoroch sály Obecného úradu v Novej Lesnej. Začíname 3.2.2011....

0

Vyšiel februárový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok druhé tohoročné vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom nový príhovor starostu Ing.Petra Hritza a zaujímavý profil nášho spoluobčana Ing.Ladislava Harvana k jeho životnému jubileu. Aktuálne číslo...

Slnečné hodiny

Slnečné hodiny

Súradnice: 20°15΄10,3˝ východnej zemepisnej dĺžky 49°07΄23,1˝ severnej zemepisnej šírky Nadmorská výška: 820,18 m.n.m /BpV/ podrobnejšie info o hodinách v našej obci Slnečné hodiny sú jedným z najstaršie známych vedeckých prístrojov, používaných k meraniu času. Ich princíp...

Editor Picks