Najnovšie články

Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania, som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť. Čas beží a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci. Pre niekoho to bol...

Slovenská pošta v našej obci

Slovenská pošta v našej obci

Nasledovné údaje si pre istotu overte na webe danúho subjektu – organizácie. Podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok. Adresa: J. Stilla 75 059 86 Nová Lesná Tel.: +421 (52) 442 21...

Obecné zastupiteľstvo 2010-2014

Poradie podľa získaného poštu hlasov. Pavol Kozempel ml., 35 r., živnostník, nezávislý kandidát (280 hlasov) Milan Oravec, Prof. Ing. CSc, 50 r., učiteľ, nezávislý kandidát (250 hlasov) Ondrej Závacký,Ing., 56 r., stavebný dozor, SDKÚ-DS...

1

Nový web obce (dopĺňané)

Vitajte na nových stránkach našej obce. S príchodom nového roku 2011 a súčasne aj nového vedenia obce Vám prinášame tiež nový web obce Nová Lesná. Predošlé stránky boli na svoju dobu veľmi moderné, čoho...

Sadzba dane za psa (aktualizované)

Pridané: 2011-06-24T06:56:22+00:00 Pozri nové VZN č1/2011 Na základe VZN obce Nová Lesná č.4/2010 obec určuje sadzbu dane 10,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Ak ide o psa so špeciálnym výcvikom, ktorý aktívne vykonáva...

Čistenie a údržba verejného priestranstva

Fyzické a právnické osoby, ktoré spravujú alebo vlastnia nehnuteľný majetok sú povinné zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, schody (po celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,5 m...

Výsledky komunálnych volieb 2010

Výsledky volieb starostu obce Nová Lesná zo dňa 27. novembra 2010. Peter Hritz, Ing., 44 r., živnostník, nezávislý kandidát | 199 hlasov Štefan Bakó, 60 r., starosta obce, nezávislý kandidát | 196 hlasov Patrik...

VZN 4/2010 o miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.4/2010 Celé znenie VZN si môžete prevziať v nasledujúcom dokumente formátu PDF VZN o miestnych...

VZN 3/2010 o povodňových plánoch a záchranných prácach

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou Obec Nová Lesná, ktorá v súlade s § 22 ods.2 zákona...