Najnovšie články

Umelá horolezecká stena

Umelá horolezecká stena sa nachádza v budove starej kotolne vedľa potravín. Pod patronátom vedenia obce a starostu ju spravuje horolezecký oddiel PP VERTICAL. V prevádzke je od 28. novembra 2005 v pracovné dni od...

Vysvätenie Sinajskej kaplnky a farskej budovy

Vysvätenie Sinajskej kaplnky a farskej budovy

Vysvätenie Sinajskej kaplnky v Malom Smokovci V nedeľu 2. októbra 2005 bola v Malom Smokovci vysvätená Sinajská kaplnka. Posviacku vykonal otec biskup ThDr. Štefan Sečka – pomocný biskup spišskej diecézy. Autorom koncepcie kaplnky s...

Ďakovná reč / Dankwort

Ďakovná reč / Dankwort

Úvodné slovo Vaša excelencia, otec biskup Štefan Sečka, milé farské spoločenstvo, milí priatelia z Nemecka a Rakúska, milá pani Dagmar. Srdečne Vás vítame v mene nášho pána farára. Sme veľmi radi, že môžeme spoločne...

VZN 2/2005 o poskytovaní dotácií a príspevkov

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej...

Posvätenie fary a Sinajskej kaplnky

Posvätenie fary a Sinajskej kaplnky

S veľkou radosťou Vám chceme oznámiť, že dňa 2.10.2005 pán biskup ThDr. František Tondra posvätí novú farskú budovu v našej obci. Budeme sa veľmi tešiť, keď prijímete naše pozvanie na ďakovnú svätú omšu obetovanú...

Alexander Kříž – výstava obrazov

Obecný úrad Nová Lesná Vás všetkých srdečne pozýva na predĺženú výstavu obrazov Alexandra Kříža – výber z tvorby, do malej zasadačky Obecného úradu. Výstava potrvá do 16. 9. 2005 (piatok), kedy bude demontovaná. Alexander...

Uznesenia OcZ 2002-2006

V tomto dokumente si môžete prevziať a prečítať uznesenia prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Ich prepis je závislý od odovzdania podkladov od Návrhovej komisie, samotného spracovania dokumentu a následného overenia overovateľmi zápisnice. Preto Vás...

Zápisnice OcZ 2002-2006

V tomto dokumente si môžete prevziať a prečítať stručný prepis zápisníc Obecného zastupiteľstva. Ich prepis je závislý na odovzdaní podkladov Návrhovej komisie, samotného spracovania dokumentu a následného overenia overovateľmi zápisnice. Preto Vás prosíme o...