Seniori

Činnosť SENIORklubu /SK/ na prelome rokov

Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom a v určitých chvíľach sa zastavíme, aby sme sa ohliadli späť. Aj členovia SK sa pred koncom roka stretli v príjemnom prostredí reštaurácie Hubert, aby zbilancovali svoju činnosť za rok 2019. Seniorov privítala vedúca SK Anna Komarová, zároveň privítala novú členku Evu Vrbovskú. Dostali sme vianočný a novoročný pozdrav od priateľov zo Seniorklubu v Nasavrkoch a pozdrav sme im poslali aj my.
Správu o činnosti SK predložila Mária Šifrová. V nej chronologicky uviedla všetky akcie, podujatia, stretnutia, kde všade sme boli a čo zažili v priebehu roka. Základ Sk tvoria v prevažnej väčšine tí, ktorí sú v ňom od samého začiatku – od r. 2007, teda pekných 13 rokov, iba zopár nových seniorov nám pribudlo, ale žiaľ aj niekoľko odbudlo. Priemerný vek v klube je 74 rokov, vek nás dobieha, možno aj to je dôvodom, prečo bola naša činnosť už trochu skromnejšia. Iste nechceme, aby sme sa iba schádzali v klube, aj keď aj to je potrebné a pre niektorých so zdravotnými , či inými problémami jedinou možnosťou ako byť v spoločnosti rovesníkov. Na niektorých stretnutiach v klube bola veľmi pekná účasť, na iných slabšia, ale záujem o klub je, svedčí o tom aj účasť na VČS, lebo z 32 členov bolo prítomných 28 členov. Sme si vekovo blízki, máme podobné názory na minulosť aj súčasnosť, dobre sa spolu cítime a hlavne nás to vytrhne z domáceho stereotypu. Preto musíme spoločne hľadať také akcie, na ktoré by mohlo ísť čo najviac seniorov.
Poďakovali sme sa vedeniu obce a zvlášť starostovi Ing. Petrovi Hritzovi za starostlivosť o nás – seniorov, že na nás nezabúdajú, pripravujú spoločenské akcie i za finančnú pomoc.
Tiež výboru SK za vedenie klubu, prípravu jednotlivých akcií, za snahu, aby naša činnosť nestagnovala, ale sa rozširovala a najmä veľké poďakovanie patrí všetkým našim seniorom , ktorí si dokážu nájsť čas, prekonať prípadné zdravotné problémy, nepriazeň počasia a prísť na stretnutia v klube i na iné akcie. Veď stretnutia sú vhodným spôsobom, ako prekonať samotu, nudu, či smútok. A to je hlavný zámer a poslanie nášho SK.

Začal nový rok 2020 a 19 seniori sa v polovici januára prvýkrát zišli v klube na jeho uvítaní.
Prvé tohtoročné stretnutie otvorila a viedla vedúca SK Anna Komarová. Privítala prítomných členov a starostu obce Ing. Petra Hritza. Zaželala všetkým hlavne zdravie, aby sme ho prežili v pokoji a mohli sa naďalej stretávať v klube.
Kto by nechcel vedieť, čo ho čaká a neminie, poodhaliť tajomstvo budúcich mesiacov roka. Pre zábavu sme si povedali horoskopy na rok 2020 podľa bulharskej veštkyne baby Vangy aj podľa čínskeho horoskopu, ktorý sa ponesie v znamení potkana.
Po bilancovaní uplynulého roka sa už myšlienkami utiekame k plánom, ktoré nás čakajú počas nasledujúcich mesiacov. Mária Šifrová oboznámila s „Rámcovým plánom práce na rok 2020“. Je to osnova pre našu činnosť na nový rok, sú v ňom akcie, ktoré sa každoročne opakujú, ale aj nové, porozprávali sme sa o plánoch na najbližšie obdobie.
Pozdravil nás pán starosta obce, podaroval kalendáre na rok 2020, porozprával nám o plánovaných akciách v rámci Novolesnianskeho kultúrneho leta, o tých ktoré sú už jeho stálou súčasťou, ale aj o nových. Zaželal nám hlavne zdravie a ak to bude, všetko ostatné príde.
Novoročné stretnutie bolo pri chutnej kapustnici.

Členovia SK želajú všetkým občanom obce nech nový rok im prinesie radosť, splnené každé prianie, v srdciach nech zavládne pokoj, láska a odpustenie.
Mária Šifrová za SENIORklub