Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Tag Archives: materská škola

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Novej Lesnej oznamuje rodičom, že prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 od 15. 4. 2016 do 15.5.2016. Naša materská škola ponúka možnosť rozhodnúť sa pre celodennú starostlivosť, alebo poldennú prípadne aj bez obeda

Vystúpenie našich škôlkárov pri príležitosti Dňa matiek

Obec Nová Lesná, zastúpená starostom Ing. Petrom Hritzom v spolupráci s MŠ Nová Lesná Vás srdečne pozýva pri príležitosti „Dňa matiek“ na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 7. 5.2014 (streda) o 16.00 hod. v sále obecného úradu. Tešíme sa

Dodatok 3 VZN 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ

Dodatok č. 3, k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť Materskej školy ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 (ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná

Dodatok 3 k VZN 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť Materskej školy

Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 (ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná VZN č.4/2008 sa mení v nasledovných bodoch: v §2 Výška príspevku za

Zápis detí do Materskej školy Nová Lesná

Riaditeľka Materskej školy v Novej Lesnej oznamuje rodičom, že prebieha zápis detí do Materskej školy v Novej Lesnej na školský rok 2013/2014 od 15.02.2013 do 15.03.2013. Naša materská škola ponúka možnosť rozhodnúť sa pre celodennú starostlivosť, alebo poldennú, prípadne aj bez obeda

Prvá novolesnianská šarkaniáda 2012

Starosta obce a priatelia obce Nová Lesná Vás pozývajú na prvú novolesnianskú šarkaniádu 2012 streda 10. 10. 2012 od 14.00 h pre malých aj veľkých v extraviláne obce zvanej Výhon len za priaznivého počasia (vietor bez dažďa) ocenenia pre NAJ vyrobených

Podporte krajšie prostredie našej obce

Obec Nová Lesná v spolupráci s Materskou školou v Novej Lesnej vypracovali projekt pod názvom „Chceme dýchať zdravý vzduch“ na skrášlenie a zlepšenie životného prostredia pre obyvateľov obce. Prostriedky získané v projekte sa použijú na obnovu školského dvora (nátery preliezok,