Tagged: Nasavrky

Návšteva v Nasavrkoch

V dňoch 19. – 22. apríla 2007 navštívila na pozvanie starostu z Nasavŕk v Českej republike delegácia z Novej Lesnej našu družobnú obec. Týmto sa obnovila cezhraničná zmluva o spolupráci medzi obcami. Bohatý program,...

Protokol priateľstva | Protokol přátelství

Dňa 27. 6. 2003 navštívili našu obec zástupcovia spriatelenej obce Nasavrky. Počas návštevy bol podpísaný protokol priateľstva medzi oboma obcami: My, dole podpísaní zástupcovia obcí Nasavrky a Nová Lesná zhromaždení v Novej Lesnej dňa...