Tagged: Obecný spravodajca

Obecný spravodajca 3/2012

Nové číslo Obecného spravodajcu vyšlo ako príloha Podtatranských novín č. 24, ktoré ste bezplatne dostali minulý týždeň do svojich novinových a poštových schránok. Elektronickú verziu si mô­žete pre­vziať ako zvy­čajne na tejto stránke, alebo...

Obecný spravodajca 2/2012

Pred veľkonočnými sviatkami ste dostali do svojich poštových a novinových schránok tlačenú podobu nášho Obecného spravodajcu číslo 2. Je to vlastne dvojčíslo s informáciami za mesiac marec a apríl. Na www stránku obce ho...

Vyšiel Obecný spravodajca 1/2012

V týchto dňoch ste dostali do svojich poštových schránok prvé tohoročné vydanie Obecného spravodajcu. Už tradične v ňom nájdete príhovor starostu obce Ing.Petra Hritza, článok SENIOR-klubu a niekoľko ďalších oznamov. Nové číslo Obecného spravodajcu...

Vyšiel posledný Obecný spravodajca roku 2011

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok posledné tohoročné vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza, ktorí informuje o aktivitách posledných mesiacov roku 2011. Nájdete tu oznam o zmenách...

Vyšiel októbrový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok októbrové vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza, informáciu o jesennom upratovaní, o prezidentskej pocte Jánovi Stillovi a novej knihe o ňom...

Vyšiel septembrový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok siedme vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza a jeho hodnotenie letných akcií usporiadaných v našej obci. Nové číslo Obecného spravodajcu nájdete...

Vyšiel júnový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok šieste vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza a správy z nedávnych akcií usporiadaných v obci. Neprehliadnite akcie a termíny Novolesnianskeho kultúrneho...

0

Vyšiel májový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok piate vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza a správy z nedávnych akcií usporiadaných v obci. Len dnes sme dostali z redakcie...

0

Vyšiel marcový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok tretie vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza a správy z nedávnych akcií usporiadaných v obci. Aktuálne číslo Obecného spravodajcu si môžete...

0

Vyšiel februárový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok druhé tohoročné vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom nový príhovor starostu Ing.Petra Hritza a zaujímavý profil nášho spoluobčana Ing.Ladislava Harvana k jeho životnému jubileu. Aktuálne číslo...

0

Vyšiel januárový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok januárové vydanie nového ročníka Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom príhovor nové starostu Ing.Petra Hritza a tiež novoročné pozdravy od zástupcov jednotlivých cirkví pôsobiacich našej obci. Aktuálne...