Tagged: OZNL

Marcový príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania. Dovoľte mi, aby som sa Vám s príchodom nového mesiaca opäť prihovoril. V mesiaci marec sa v obci uskutočnilo viacero akcií (Fašiangová slávnosť, oslavy MDŽ, Marec – mesiac knihy, posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov). Chcel...

Občianske združenie Nová Lesná 0

Občianske združenie Nová Lesná

Spájajme sa a spolupracujme V závere mesiaca január vzniklo Občianske združenie Nová Lesná. Každý občan i podnikateľ má možnosť vstúpiť do združenia a prispieť svojou aktivitou k rozvoju obce. Sústrediť sa chceme predovšetkým na...

Editor Picks