Tagged: Poronin

Partnerská návšteva v poľskom Poronine

Partnerská návšteva v poľskom Poronine

Dňa 17. februára 2015 sme sa ako zástupcovia obce – starosta Peter Hritz a poslanec OcZ Tomáš Bujna – zúčastnili v neďalekom Poronine na neformálnom rokovaní o projekte EÚ „Partnerstvo miest a obcí 2015“. So zástupcami gminy Poronin...