Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Tag Archives: poslanci

Poslanci OcZ v období 2018-2022

Dňa 5. 12. začalo pracovať na ustanovujúcom zasadnutí OcZ nové Obecné zastupiteľstvo zvolené na volebné obdobie rokov 2018-2022 Ľubomír Kollár, nezávislý kandidát Mgr. Pavol Kozempel, nezávislý kandidát Jaroslav Kerkeš, nezávislý kandidát Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, nezávislý kandidát

Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2013

Prehľad účasti poslancov, starostu a kontrolóra obce na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2013 meno  6.3.   3.4.   20.5.   26.6.   30.8.   27.11.  Ing.M.Gánovský A / / A / / M.Čonka / / / / / / G.Knižka / / / /

Zápisnica z verejnej schôdze občanov

Zápisnica z verejnej schôdze občanov obce Nová Lesná konanej dňa 9. novembra 2012 o 18.00 hod. v sále Obecného úradu Prítomní: podľa prezenčnej listiny Priebeh rokovania: Schôdzu občanov zahájil pán Ing. Peter Hritz, starosta obce, privítal prítomných občanov a pána

Parlamentné voľby do NR SR 2012

Voľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012 v čase od 7.00 h do 22.00 h. Volebná miestnosť je umiestnená vo veľkej sále Obecného úradu. Občania, ktorí potrebujú mobilnú volebnú schránku, musia o ňu požiadať v týždni

Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011

Prehľad účasti poslancov, starostu a kontrolóra obce na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011 Poslanec 24.2. 16.3. 8.6. 29.6. 21.9. 12.10. 9.11. 14.12. P.Kozempel / / / / / / / / Prof.Ing.M.Oravec / / / A A A /

Zápis z kontroly ulíc: Slavkovská, Tatranská, Lúčna

Na základe obhliadky ulíc so starostom a poslancami bol vykonaný nasledovný zápis: Termín obhliadky: 2. 3. 2011 16.00-17.45 h Miesto stretnutia: bývalé Štátne majetky Prítomní: Ing.Peter Hritz, Pavol Kozempel, Vladimír Šifra, Gabriel Knižka Zistené nedostatky nelegálna skládka komunálneho odpadu (bývalé ŠM a cesta

Obhliadka ulíc so starostom a poslancami (Slavkovská ul., Tatranská ul.)

Starosta obce v záujme zabezpečiť lepší poriadok na našich uliciach bude pozývať obyvateľov jednotlivých ulíc na spoločné stretnutia priamo v teréne, za účelom monitorovania nedostatkov, ale aj návrhov na riešenia. Zhruba raz za dva týždne navštívi spolu s poslancami vždy

Výsledky komunálnych volieb 2010

Výsledky volieb starostu obce Nová Lesná zo dňa 27. novembra 2010. Peter Hritz, Ing., 44 r., živnostník, nezávislý kandidát | 199 hlasov Štefan Bakó, 60 r., starosta obce, nezávislý kandidát | 196 hlasov Patrik Mikolaj, Bc., 36 r., colník, nezávislý

Odmeňovanie poslancov OcZ

Obec Nová Lesná uverejňuje dokument Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej podľa §11 ods. 4 písm. k) v spojení s §25 ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poslanci Obecného zastupiteľstva 2006-2010

Dňa 2. decembra 2006 sa uskutočnili komunálne voľby – voľby do Obecného zastupiteľstva. V týchto voľbách bolo v našej obci zvolených deväť poslancov. Ich krátky profil so získaným počtom hlasov nájdete na tejto stránke.. Zloženie obecného parlamentu: Iveta Kontríková, Mgr.

Komisie Obecného zastupiteľstva 2002-2006

Komisia finančná a plánovacia Predseda: Vladimír Knižka Člen: Ing. Černý Viliam Člen: Ing. Pisár Bohuslav Komisia Kultúrno – športová Predseda: Ing. Ondrej Závacký Člen: Škoviera Jozef Člen: Mikolaj Patrik Komisia pre výstavbu a územné plánovanie Predseda: Akad.arch. Tomáš Bujna Člen:

Poslanci Obecného zastupiteľstva 2002-2006

Obecný úrad – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace