Tagged: psy

VZN 1/2011 o podmienkach držania a chovu psov

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej na základe § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa...